Loading…
SKUP 2018 has ended
Back To Schedule
Saturday, April 14 • 9:00am - 9:30am
Det glemte oljeofferet (9.30)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.

Richelieu Leonardo omkom i en arbeidsulykke om bord på et fartøy til kai i Stavanger i februar 2015. Ulykken ble hverken politietterforsket, gransket eller fulgt opp av norske myndigheter. Filippineren var definert som sjømann, jobbet for lavere lønn og var ikke omfattet av norsk lov. Mange tusen oljearbeidere faller utenfor norsk lovgivning fordi en sterk norsk oljebransje ikke ønsker å endre loven og påføres store kostnader. Men også fordi norske politikere har valgt å lytte mer til oljeselskapene enn til dem som jobber på fartøy i olja. Stavanger Aftenblad har avdekket oljebransjens sterke interesser og kraftige virkemidler, men har også vist at redaksjonen klarer å komme oss rundt dem.


Speakers
avatar for Ellen Kongsnes

Ellen Kongsnes

Journalist, Stavanger Aftenblad
Ellen Kongsnes er journalist og historiker. Hun har arbeidet i Aftenbladets energiredaksjon, i undersøkende avdeling og jobber nå som nyhetssjef i samme avis.
avatar for Tor Gunnar Tollaksen

Tor Gunnar Tollaksen

Journalist, Stavanger Aftenblad
Tor Gunnar Tollaksen er journalist og historiker. Han arbeider i Aftenbladets energiredaksjon og har vært med på flere prosjekter som dokumenterer makten i oljeindustrien.


Saturday April 14, 2018 9:00am - 9:30am CEST
Ormen Lange 3

Attendees (4)